Hordaland

I Hordaland var det Skyss som var oppdragsgiver for  kollektivtrafikken.


Hordaland er nå en del av Vestland fylke.


www.busspage.net


En hobbyside med

buss som tema


A hobby website, dedicated to buses


Om våre bilder:

Hvis du finner noen bilder her som du gjerne vil ha i full kvalitet, så send oss en e-post her: BussBilder

Modalen-Eksingedalen Billag AS:


Modalen-Eksingedalen Billag AS, er ett lite selskap som på tross av anbud har klart å stå på egen hånd. Det er en sammenslåing mellom Modalen Billag LL (stiftet i 1932) og Eksingedalsruta LL (stiftet i 1947), som skjedde i 1977.


Da Skyss la ut ruter på anbud i 2008, så vant de anbudsrunden foran de «store gutta». I mars 2011 hadde selskapet 13 busser, 6 godsbiler, 3 lastebiler, 3 taxier, 1 postbil og 1 hjullaster. De har verksted og kontor på Eidslandet i Vaksdal kommune. BussPage takker for informasjonen og foto fra selskapet.


Tide:

Ukjent:


Her vil det bli lagt bilder av busser som vi ikke vet hvem som eier.