Meny oppdragsgivere:

Kollektivtrafikken i Norge er det den enkelte fylkeskommunen som har ansvaret for. De fleste fylkeskommunene har opprettet egne selskaper som står for denne driften. Slik er det også i mange land utenfor Norge, og på denne siden finner du link til bilder til disse selskapene, som da er å regne som busselskapenes oppdragsgivere.


Som regel fordeler disse oppdragsgiverne ved hjelp av anbud hvilke busselskaper som skal kjøre i det fylket de har ansvaret for - en plattform som også er mye brukt i utlandet. For øvrig er dette et krav fra EU til alle deres medlemsland og EØS-medlemmer.


www.busspage.net


En hobbyside med

buss som tema


A hobby website, dedicated to buses


Om våre bilder:

Hvis du finner noen bilder her som du gjerne vil ha i full kvalitet, så send oss en e-post her: BussBilder