Spesialbusser - Busser fra andre firmaer


Noen firmaer som man vanligvis ikke tenker på i forbindelse med busser, har allikevel egne busser med egen profil på.


De samler vi her på denne siden.


www.busspage.net


En hobbyside med

buss som tema


A hobby website, dedicated to buses


Om våre bilder:

Hvis du finner noen bilder her som du gjerne vil ha i full kvalitet, så send oss en e-post her: BussBilder