MT-110-1_2 Dato Land Sted Plass Mer informasjon
MT-110-1-001 101121 Malta Valletta   Kontorer for ADT, TM og Pulizija
MT-110-1-002 101124 Malta Valletta   Pauserom, billettkontor og billettautomater
MT-110-1-003 101121 Malta Valletta    
MT-110-1-004 101121 Malta Valletta    
MT-110-1-005 101121 Malta Valletta    
MT-110-1-006 101121 Malta Valletta    
MT-110-1-007 101121 Malta Valletta    
MT-110-1-008 101121 Malta Valletta    
MT-110-1-009 101121 Malta Valletta    
MT-110-1-010 101121 Malta Valletta    
MT-110-1-011 101121 Malta Valletta    
MT-110-1-012 101121 Malta Valletta    
MT-110-1-013 101121 Malta Valletta    
MT-110-1-014 101121 Malta Valletta    
MT-110-1-015 101121 Malta Valletta    
MT-110-1-016 101121 Malta Valletta    
MT-110-1-017 101121 Malta Valletta    
MT-110-1-018 101121 Malta Valletta    
MT-110-1-019 101121 Malta Valletta    
MT-110-1-020 101121 Malta Valletta    
MT-110-1-021 101121 Malta Valletta    
MT-110-1-022 101124 Malta Valletta    
MT-110-1-023 101122 Malta Valletta    
MT-110-1-024 101122 Malta Valletta    
MT-110-1-025a 101122 Malta Valletta    
MT-110-1-025b 101122 Malta Valletta    
MT-110-1-026 101122 Malta Valletta    
MT-110-1-027 101122 Malta Valletta    
MT-110-1-028 101122 Malta Valletta    
MT-110-1-029 101122 Malta Valletta    
MT-110-1-030 101122 Malta Valletta    
MT-110-1-031 101122 Malta Valletta    
MT-110-1-032 101126 Malta Valletta    
MT-110-1-033 101126 Malta Valletta    
MT-110-1-034 101129 Malta Valletta    
MT-110-1-035 101201 Malta Valletta    
MT-110-1-036 101201 Malta Valletta    
MT-110-1-037 101127 Malta Ċirkewwa    
MT-110-1-038 101127 Malta Ċirkewwa    
MT-110-1-039 101127 Malta Ċirkewwa    
MT-110-1-040 101127 Malta Ċirkewwa    
MT-110-1-041 101127 Malta Ċirkewwa    
MT-110-1-042 101127 Malta Ċirkewwa    
MT-110-1-043 101127 Malta Ċirkewwa    
MT-110-1-044 101126 Malta Marsaxlokk    
MT-110-1-045 101121 Malta Rabat    
MT-110-1-046 101121 Malta Rabat    
MT-110-1-047 101124 Malta St. Julians    
MT-110-1-048 101125 Malta St. Julians    
MT-110-1-049 101125 Malta St. Julians    
MT-110-1-050 101125 Malta St. Julians    
MT-110-1-051 101130 Malta St. Julians    
MT-110-1-052 101201 Malta Sliema   Billettkontor
MT-110-1-053 101201 Malta Sliema    
MT-110-1-054 101201 Malta Sliema    
MT-110-1-055 101201 Malta Sliema    
MT-110-1-056 101126 Malta Zejtun    
MT-110-1-057 101126 Malta Zejtun    
MT-110-2-001 101127 Gozo Victoria   TM sine kontorer
MT-110-2-002 101127 Gozo Victoria    
MT-110-2-003 101127 Gozo Victoria    
MT-110-2-004 101127 Gozo Victoria    
MT-110-2-005 101127 Gozo Victoria    
MT-110-2-006 101127 Gozo Victoria    
MT-110-2-007 101127 Gozo Victoria    
MT-110-2-008 101127 Gozo Victoria    
MT-110-2-009 101127 Gozo Victoria    
MT-110-2-010 101127 Gozo Victoria    
MT-110-2-011 101127 Gozo Victoria    
MT-110-2-012 101127 Gozo Victoria    
MT-110-2-013 101127 Gozo Xaghra    
MT-110-2-014 121015 Gozo Victoria